POMOC W UZYSKANIU ODSZKODOWANIA

GALERIA
790-602-602 / 794-607-607

JAK WYSOKIE ODSZKODOWANIA?

Statystyki przerażają, ale aktualnie prawie milion poszkodowanych Polaków nie otrzymało należnego odszkodowania ze względu na niewłaściwe praktyki stosowane przez ubezpieczycieli. Wypłacają oni odszkodowania z NNW, w kwocie od 10 do 40 tys zł. w zależności od wykupionej polisy. Jednak jeśli nie jesteś sprawcą wypadku przysługuje Ci odszkodowanie z polisy OC, gdzie pula to aż 5 milionów EURO na osobę (!). Powierzając nam swoją sprawę masz pewność, że będziemy walczyć o najwyższe kwoty.

DOSTANIESZ ODSZKODOWANIE JEŚLI:

Zostałeś poszkodowany NIE ze swojej winy w wypadkach komunikacyjnych jako kierowca, pasażer, pieszy, rowerzysta;

utraciłeś najbliższych w wyniku wypadku komunikacyjnego, w którym zmarły nie był winien i brał udział jako kierowca, pasażer, pieszy, rowerzysta;

zostałeś poszkodowany w wypadku w rolnictwie;

uległeś wypadkowi przy pracy, za który odpowiedzialność ponosi pracodawca;

dostałeś urazu w wyniku poślizgnięcia na śliskiej nawierzchni;

uległeś wypadkowi w miejscu publicznym np. w parku, na chodniku, ulicy, klatce schodowej, itp.;

doznałeś uszczerbku na zdrowiu w wyniku błędu medycznego;

w wyniku wypadku utraciłeś lub zniszczyłeś mienie – uszkodzone zostały pojazdy mechaniczne z ubezpieczenia OC i AC;

na działkach budowlanych lub siedliskowych posiadasz umiejscowione bez Twojej zgody słupy elektryczne, linie przesyłowe, gazociągi, rurociągi wodne i kanalizacyjne, światłowody, itp.


POMOŻEMY CI UZYSKAĆ:

Zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę.

Odszkodowanie na pokrycie kosztów leczenia urazu, będącego skutkiem wypadku, w tym:

kosztów zakupów leków,

kosztów związanych z dodatkowym odżywianiem w okresie leczenia i rehabilitacji,

kosztów pobytu w szpitalu i zabiegów rehabilitacyjnych,

kosztów konsultacji u specjalistów,

kosztów środków opatrunkowych i przyrządów rehabilitacyjnych,

kosztów związanych z dodatkową opieką podczas leczenia,

kosztów poniesionych na zakup sprzętu ortopedycznego i protez,

kosztów związanych z dowozem poszkodowanego na leczenie oraz przejazdami osób bliskich w celu odwiedzin w szpitalu,

kosztów przygotowania do wykonywania innego zawodu (jeżeli w wyniku wypadku osoba poszkodowana straciła możliwość wykonywania dotychczasowej pracy zarobkowej),

Rentę dla wyrównania szkód o charakterze trwałym, w tym rentę na zwiększone potrzeby (związane na przykład z opieką nad poszkodowanym i stałymi kosztami leczenia) oraz rentę z tytułu utraconego dochodu (gdy poszkodowany utraci zdolność do pracy zarobkowej).


W PRZYPADKU ŚMIERCI POSZKODOWANEGO POMAGAMY UZYSKAĆ:

odszkodowanie dla członków rodziny zmarłego, których sytuacja życiowa uległa znacznemu pogorszeniu wskutek tej śmierci;

rentę alimentacyjną, dla tych bliskich, którym zmarły dostarczał środków do życia;

refundację kosztów pochówku niezależnie od odszkodowania uzyskanego z ZUS.

CZYM SIĘ ZAJMUJEMY?

Codziennie w Polsce w wypadkach rannych zostaje kilkaset osób. Zgodnie z prawem każdy poszkodowany w wypadku powinien i ma prawo starać się o odszkodowanie. Pomagamy wszystkim swoim Klientom poprzez reprezentowanie ich przed zakładami ubezpieczeń i innymi podmiotami zobowiązanymi do naprawienia szkody w zakresie dochodzenia odszkodowań, w tym również od zagranicznych Towarzystw Ubezpieczeniowych.

MM Sp z o.o.

Adres:
ul. Wrocławska 54 Radwanice – Wrocław

ZAPRASZAMY!


790-602-602 / 794-607-607
biuro@mmcar.pl

captcha